Hakkımızda

Astronomi bilimi, birçok bilim dalından ayrılarak amatörlerin de aktif rol alabilmesine olanak sağlar. Çünkü bir astronomun esas çalışma alanı gökyüzüdür. İstanbul Teknik Üniversitesinde astronomiye olan ilgi ve merakıyla bir araya gelenlerce 1998 yılında kurulmuş olan İTÜ Astronomi Kulübü, amatörleri ve konusunda uzmanları aynı çatı altında toplamayı amaçlayan disiplinlerarası bir uzmanlık kulübüdür. Düzenlenen etkinliklerle bilgi paylaşım ortamı oluşturmak, astronominin uygulamalı ve teorik alanlarında çalışmalar yürütmek kulübün esas hedefini oluşturmaktadır.

Kuruluşundan beri bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kulübümüz; her akademik yılda Astronomi 101 Dersleri ve İTÜ Gökbilim Günleri başta olmak üzere, gökyüzü gözlem etkinliklerinden film ve belgesel gösterimlerine, tartışmalardan söyleşilere kadar birçok etkinlik düzenlemektedir.

Astronomi 101 Dersleri

Akademik bir kaynak takip edilerek oluşturulan müfredatı ile Astronomi 101 Dersleri üniversitemizde ve şehrimizde astronomiye ilgisi olan insanlara temel astronomi bilgilerinin aktarılmasını sağlamaktadır. Dersler önceki senelerden deneyimli olan kulüp üyelerinin aylarca süren hazırlıkları sonucunda verilmektedir. Katılım ve ilginin her sene giderek arttığı derslerimizin devamlılığı kulübümüzün öncelikli hedefleri arasındadır.

İTÜ Gökbilim Günleri

Kulübün akademik yıl içindeki en geniş kitleye hitap eden etkinliği olan İTÜ Gökbilim Günleri, yıllardan beri süregelen ancak zaman zaman sekteye uğrayan kulüpteki kapsamlı astronomi konferansları düzenleme geleneğinin aralıksız bir şekilde aynı isimle devam edebilmesi için 2018 yılında ilk kez organize edilmiştir. 2018 yılından itibaren bu etkinliğin her akademik yılda bir kez olmak üzere düzenlenmesi kulübün bir diğer öncelikli hedefidir. Etkinlik kapsamında alanında uzman akademisyenler ve zaman zaman kulübün deneyimli üyeleri; genel astronomi, astrofizik, astrojeoloji, astrokimya, astrobiyoloji, meteor bilimi ve kozmoloji gibi astronomi ve uzay bilimlerinin çeşitli dallarında sunum, söyleşi ve paneller gerçekleştirirler.

Gözlem Etkinlikleri

Öte yandan İTÜ Ayazağa Kampüsü’nün bulunduğu konumdan kaynaklanan ışık kirliği elverdiği sürece kulüp envanterinde bulunan optik teleskoplar ile gökyüzü gözlemleri düzenlenmektedir. Ayrıca gözlem için daha elverişli yerlerde kamplı gözlem etkinlikleri de organize edilmektedir. Ek olarak ülkemizde düzenlenen en geniş katılımlı gözlem şenliklerinden biri olan ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından Antalya Saklıkent’te gerçekleştirilen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne organizasyonel anlamda destek olmak amacıyla kulübün astronomi konusunda en deneyimli üyeleri ile katılım sağlanmaktadır.

Diğer Etkinlikler

Akademik dönem içerisinde Astronomi 101 Dersleri, İTÜ Gökbilim Günleri veya gözlem etkinlikleri dışında astronominin çeşitli konuları ile ilgili film ve belgesel gösterimleri, tartışma etkinlikleri, sunumlar ve akademisyenlerle söyleşiler düzenlenmektedir. Böylece sınav ve tatil haftaları haricinde her hafta etkinlik yapılması amaçlanmaktadır.

Proje Grupları

Kulübün amatör astronomiyi geniş kitlelere yaymak dışında bir diğer hedefi ise gönüllü kulüp üyeleri tarafından oluşturulan proje grupları ile astronomi bilimine doğrudan katkı sağlamaktır. Bu kapsamda üniversitemiz öğretim üyelerinin de desteğiyle Radyo Astronomi Grubu ve Yüksek Enerji Astrofiziği Grubu gözlemsel astronominin farklı dalga boylarında veri işlenmesi üzerinde çalışmalar yürüterek bu konuda akademik yayınlar yapmayı hedeflemektedir.

Sosyal Medya

Kulübümüz sahip olduğu internet sitesi başta olmak üzere Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube gibi mecralardan astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili popüler bilim yayınları yapmaktadır. Her gün artan takipçi kitlesine zengin içerikler sunmak amacıyla kulüp üyelerinin çeşitli yazılı ve görsel materyalleri hazırlamaları teşvik edilmektedir. Bu kapsamda yazılan ayrıntılı araştırma yazılarına internet sitemizde yer verilirken diğer türden içerikler de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaktadır.

Diğer Kulüplerle İşbirliği

Kulübümüz ülkemizdeki diğer astronomi kulüpleri ile de yakın ilişkilerini sürdürerek farklı konularda iş birlikleri yapmaktadır. Gerek diğer astronomi kulüpleri ile birlikte gerekse de kendi başına farklı şehir ve okullarda gönüllü olarak ilk ve orta düzeydeki öğrenciler başta olmak üzere yerel halka astronomiyi sevdirmek amacıyla sunumlar ve gözlem etkinlikleri yapmaktadır.

WordPress gururla sunar | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Yukarı ↑